آشنایی با کابل کواکسیال یا کابل هم محور

کابل کواکسیال یک کابل محافظت شده در مقابل تابش امواج است  , که بسته به زمینه کاری در امپدانس های متفاوت عرضه میشود . کابلهای مخابراتی طیفی بسیار گسترده دارند که هر کدام بسته به کیفیت و امپدانس میزان , افت سیگنال در هر کدام متفاوت است , اما در زمینه بکارگیری برای سیستم های تقویت کننده آنتن موبایل بیشتر از 4 یا 5 نمونه کابل استفاده میشود که میتوان به کابلهای : LMR 200 – LMR 400 – LMR 600 – RG 58 – RG 213 –  و همچنین کابل هلیاکس و کابل هیدر اشاره نمود .

کابلهای رادیویی غالبا با امپدانس های 50 اهم و 75 اهم مورد استفاده قرار میگیرند . 

کابل
[بدون محصول]